sayfa içeriği Bir örnek: Your SEO optimized title page contents

Otizm Nedir?

Otizm belirtileri ne zaman başlar , otizmin nedenleri, otizm nasıl tedavi edilir.

       Otistik spektrum bozukluğu (OSB)

Günümüzde her 110 çocuktan birinde görülen ve pek çok aileyi etkileyen ve yaşamlarını farklı yönde değiştiren bir hastalıktır.20.yy kadar bir ismi olmayan bu rahatsızlığı 1943 de Dr. Leo Kanner 11 çocuk üzerinde yaptığı çalışmalar sonucunda Erken Çocukluk Otizm adını kazandırdı.

      Otizm; yasamın ilk 3 yılında ortaya çıkan ve yasam boyu devam eden sosyal etkileşim,  sözel olmayan iletişimlerde problemler, tekrar eden davranış ve sınırlı ilgi sahasıyla ortaya çıkan, bir tür karmaşık gelişimsel  bozukluktur. Bir çocuğa otizm teşhisi konulması için en az 6 kriteri karşılaması gerekir.

      Otizmin en belirgin özellikleri; Göz kontağı kuramama, çevreye ilgisizlik, çağrıldığında tepki vermeme, aşırı hareket veya hareketsizlik, fiziksel temastan hoşlanmama ya da izin vermeme, insanları değil cansız varlıklar ile ilgilenme, sosyal ve duygusal acıdan kendini izole etme, ihtiyaçlarını yetişkin bireyin elini kullanarak ifade etme, taklit edemez ya da sınırlıdır, konuşma birçoğunda gelişmemiştir, kalıp cümleleri tekrarlama, düzen takıntısı, uygunsuz sebepsiz gülme ve bağırma, objelere veya nesnelere takıntı, çevresinde değişen şeylere tepki, sürekli  oynadığı veya yaptığı islerle meşgul olmak ister, bazıları aşırı inatçıdır, bazıları tehlikeye ve acıya  karsı duyarsızdır, kendisine veya çevresine karsı saldırgandır, eşyalara zarar verebilir, çevresindekilerle iletişim kurmakta zorluk çeker, yalnız kalmayı tercih etmek, objeleri kendi etrafında çevirmek ya da dönen şeyleri izlemekten hoşlanmak, objelere sebepsiz bağlanmak, sebepsiz strese girmek, üzülmek motor hareket gelişiminde düzensizlik, bilindik öğrenme metotlarına karsı duyarsızlık.

      OTIZMIN NEDENLERI; Otizm kalıtsal kökenlidir oldukça karmaşıktır OSB’nin kökeninin çoklu mu yoksa ender görülen mutasyonlardan mı kaynaklandığı belli değildir. Açıkçası yapılan çoklu araştırmalar sonucunda birçok sebebe rastlanmıştır fakat otizme tam olarak neyin veya nelerin sebep olduğu bulunamamıştır.

      OTIZM NASIL TEDAVI EDILIR; Otizmin bilinen bir tedavisi yoktur. Erken yasta başlayan bir eğitimle, çocuğun kabiliyet ve ihtiyaçları göz önüne alınarak, bireysel özel eğitim uygulanması bilinen tek tedavi yöntemidir. Otizmde kullanılan bazı doktor tavsiyesi ilaçlar vardır bu ilaçlar otizmin giderilmesi için değil otizmin beraberinde getirdiği rahatsızlıkları önlemek içindir. Çocuğun tedavisinde kendi özel doktoru, özel eğitimcisi, konuşma terapisti, çocuk psikiyatrisi veya çocuk nöroloğu bulunmalıdır. Ailelerin de eğitim surecine katılmaları büyük önem taşır. Otizmde uygulanan eğitsel yaklaşımlar;

 1. EGITSEL TERAPİLER; Davranışçı yöntem, Gelişimsel yöntem, Görsel iletişim sistemi, Etkileşimsel oyun terapisi, Duyu terapisi, Günlük yasam terapisi.

 2.KONUSMA SORUNUNA YONELIK TERAPİLER; Konuşulanı anlama, Göz teması, Dinleme, Karşılıklı oturma, Dikkat, İlişki kurma, Artikülasyon, Dil bilgisini düzgün kullanma, Konuşma organlarını geliştirici egzersizler.

3. UĞRAS TERAPİSİ

4.DIĞER TERAPİLER

5.BİLİMSEL CALISMALARA YÖNELİK TERAPİLER

Otizmde Etkili Bir Eğitim programının Taşıması Gereken Özellik:

ERKENLİK:  Eğitim 3 yastan önce başlamalı.

YOĞUNLUK:Haftada5 gün 25 saat 12 ay eğitim vermek.

OTURUM SÜRESİ: Küçük yaslarla çalışırken 15-20dk kısa eğitim düzenlemek.

 BIREYSELLİK: Gereksinimlerin karşılanması için bire bir veya grup eğitimine yer vermek.

PROGRAMIN İCERİGİ: Sosyal işlevsel iletişim ve oyun becerilerinin kazanması için ve uygun olmayan davranışların azaltılmasına önem vermek.  

KAYNASTIRMA: Normal gelişim gösteren çocuklarla aynı ortamda birliktelik sağlamak kaynaştırmak.

DEGERLENDIRME: Çocuğun gelişimini verilen eğitimin yararını gözlemlemek ve değerlendirmek.

AİLELER: Aileleri etkin şekilde programa dâhil etme katılımlarını süreklileştirme.

Otizmle Rehabilite Merkezleri için tıklayınız.

Yorum

e-Mail adresiniz yayınlanmayacaktır. Lütfen * işaretli alanları doldurunuz.

*