sayfa içeriği Bir örnek: Your SEO optimized title page contents
Rehabilitasyon merkezleri

Rehabilitasyon merkezleri

Bedensel zihinsel ve ruhsal engelleri nedeniyle normal yasamın gereklerine uymama durumunda olan kişilerin, fonksiyon kayıplarını gidermek ve toplumda kendi kendilerine yeterli olabilmesi sağlayan beceriler kazandırmak için kurulan yatılı sosyal hizmet kuruluşudur.